مخازن نگهداری

تتــا مجموعه کاملی از خدمات پایش وضعیت و بازرسی مخازن نگهداری را ارائه مینماید. با تتــا هزینه نگهداری مخازن خود را کاهش دهید !

مخازن تحت فشار (CNG)

با استفاده از تکنیک بازرسی آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار (مخازن CNG و ...) را بصورت دوره ای با هزینه کمتر و سرعت بالاتر تست کنید !

خطوط لوله

خدمات نوین تتــا برای ردیابی خوردگی و نشتی در خطوط لوله عبارتند از: تست امواج هدایت شونده، نشت یابی آکوستیکی، و ...

ترانسفورماتورها

تبعات ناشی از کار افتادگی ناگهانی ترانسفورماتوها در اثر تخلیه جزئی را با استفاده از سیستم پایش وضعیت تتــا (آکوستیک امیشن + آنالیز روغن) کاهش دهید...