تتا با ارایه خدمات نوین پایش وضعیت و نگهداری سازه و نیز پای‌بندی به اخلاق حرفه‌ای و پذیرش مسوولیت‌های فنی، رسالت خود را جلب رضایت مشتریان خود می‌داند.