ارتعاشات تجهیزات دوّار (چه از نظر مقدار و چه از نظر سایر مشخصات ارتعاشی) ارتباط مستقیمی با وضعیت آن ها دارد؛ فلذا اندازه گيری و آنالیز ارتعاشات یکی از تکنیکهای اصلی برای مانیتورینگ ماشین آلات دوار به شمار می رود.
تتا به عنوان بخشی از فعالیت تحقیقاتی خود با شبیه سازی شرایط عملکردی مختلف و اثرگذار بر عمر تجهیزات دوّار، سیگنال های آکوستیکی ناشی از خرابی ماشین آلات دوار را شناسایی و به عنوان ابزاری قدرتمند در پایش وضعیت آن ها مورد استفاده قرار داده است. عیوب قابل ردیابی در تجهیزات دوّار توسط تکنیک آکوستیک امیشن عبارتند از:

-    خرابی یاتاقان ها
-    نشتی درزبندی ها
-    سایش سطوح
-    عدم وجود روانکار