ارتعاشات تجهیزات دوّار (چه از نظر مقدار و چه از نظر سایر مشخصات ارتعاشی) ارتباط مستقیمی با وضعیت آن ها دارد؛ فلذا اندازه گيری و آنالیز ارتعاشات یکی از تکنیکهای اصلی برای مانیتورینگ ماشین آلات دوار به شمار می رود.
تتا به عنوان بخشی از فعالیت تحقیقاتی خود با شبیه سازی شرایط عملکردی مختلف و اثرگذار بر عمر تجهیزات دوّار، سیگنال های آکوستیکی ناشی از خرابی ماشین آلات دوار را شناسایی و به عنوان ابزاری قدرتمند در پایش وضعیت آن ها مورد استفاده قرار داده است. عیوب قابل ردیابی در تجهیزات دوّار توسط تکنیک آکوستیک امیشن عبارتند از:

-    خرابی یاتاقان ها
-    نشتی درزبندی ها
-    سایش سطوح
-    عدم وجود روانکار

ارتعاشات تجهیزات دوّار (چه از نظر مقدار و چه از نظر سایر مشخصات ارتعاشی) ارتباط مستقیمی با وضعیت آن ها دارد؛ فلذا اندازه گيری و آنالیز ارتعاشات یکی از تکنیکهای اصلی برای مانیتورینگ ماشین آلات دوار به شمار می رود.
تتا به عنوان بخشی از فعالیت تحقیقاتی خود با شبیه سازی شرایط عملکردی مختلف و اثرگذار بر عمر تجهیزات دوّار، سیگنال های آکوستیکی ناشی از خرابی ماشین آلات دوار را شناسایی و به عنوان ابزاری قدرتمند در پایش وضعیت آن ها مورد استفاده قرار داده است. عیوب قابل ردیابی در تجهیزات دوّار توسط تکنیک آکوستیک امیشن عبارتند از:

-    خرابی یاتاقان ها
-    نشتی درزبندی ها
-    سایش سطوح
-    عدم وجود روانکار

بروز اشکال در عملکرد ترانسفورماتورها باعث قطعی ناخواسته برق شده و این موضوع سبب توقف فعالیت واحدهای صنعتی و در نتیجه تحمیل هزینه های گزاف خواهد شد. بنابراین، آشكارسازي خرابی ها بهمراه اندازه گيري شدت و محل آن ها (قبل از گسترش خرابی) داراي اهميت فراوان مي باشد.

تتا با ترکیب آزمون آکوستیک امیشن با آنالیز روغن، راهکاری مناسب برای ردیابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت ارائه داده است.
در این روش سنسورهایی بر روی سطح خارجی مخزن روغن ترانس در حین فعالیت متصل شده و طی یک بازه زمانی 12 الی 24 ساعته داده های آکوستیکی جمع آوری می گردد. سپس نتایج آکوستیکی بهمراه نتایج آنالیز روغن پردازش گردیده و وضعیت ترانسفورماتور از نظر وجود تخلیه جزئی و موقعیت آن گزارش دهی می گردد.مزایای این روش عبارتند از:
•    تشخیص و ردیابی تخلیه جزئی بصورت آنلاین
•    تعیین دقیق محل عیب
•    سادگی و سرعت بالای انجام تست

با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن، پل ها هم به صورت دوره ای و هم بصورت پیوسته مورد ارزیابی قرار می گیرند.

پایش دوره ای:
در این روش، مجموعه پل تحت بارگذاری قرار گرفته و سنسورهای تعبیه شده بر روی پل، سیگنال های منتشر شده را دریافت می نمایند.

پایش پیوسته:
در این روش، آرایه ای از سنسورها در نقاط بحرانی پل متصل شده و برای مدت زمان مشخص اطلاعات آکوستیکی در حین فعالیت عادی پل جمع آوری و ارزیابی می گردد.

 

آدرس : تهران- انقلاب- خیابان ژاندارمری- بین 12 فروردین و منیری جاوید- پلاک 136- واحد 8

تلفن:  3-832 933 88 021

فکس:   8105 6647 021