تکنولوژی آکوستیک امیشن امکان بازرسی و ارزیابی کمّی نشتی در شیرها را با استفاده از یک تست ساده و سریع (ارزیابی میزان نشتی شیرها در عرض تنها چند دقیقه!) فراهم می نماید.

بازرسي با استفاده از (LRGWUT (Long Rang Guided Wave Ultrasonic براي شناسايي عيوب داخلي و خارجي لوله هاي انتقال، ده ها متر دورتر از محل قرارگيري ترانسديوسر استفاده مي شود. عملکرد اين روش بر اساس انتشار امواج آلتراسونيک با فرکانس پايين در امتداد لوله و آناليز امواج بازگشتي از عيوب و ديگر مشخصه هاي لوله استوار مي باشد. نوع امواج بازگشتي از قسمت هاي مختلف لوله مثل فلنج ها، جوش ها و ... با بازگشت صوت از کاهش ضخامت ها متفاوت بوده و همين امر کار تفسير نتايج را ممکن مي سازد. این آزمون قابلیت ارزیابی طول لوله تا 300 متر در هر بار قراردادن سنسور در موقعیت را داشته و روزانه می توان 1200 متر لوله را با این روش مورد ارزیابی قرارداد.کاربردها:
•    خطوط لوله انتقال
•    خطوط لوله پالایشگاه
•    خطوط لوله مدفون
•    پایه های ساپورتر مخازن کروی
•    خوردگی زیر عایقی

مزایا:
•    سرعت بالای اسکن لوله
•    ارزیابی 100% دیواره لوله

با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن می توان نشتی در لوله هایی که امکان دسترسی به تمام قسمت های آن وجود ندارد را به سرعت و با دقت بالا ردیابی نمود. در این روش، دو سنسور در فاصله ای معین از هم بر روی بدنه لوله متصل شده و با دریافت سیگنال های ناشی از خروج سیال، محل نشتی را شناسایی می نمایند.
همچنین می توان با افزایش فشار سیال درون لوله به عنوان مثال  هنگام تست هیدرواستاتیک در هنگام تحویل خطوط لوله تازه احداث شده یا تعمیری، از عدم وجود عیوبی همچون ترک، LOP، Under Cut و ... اطمینان حاصل نمود.