با توجه به گسترش صنعت CNG در ایران و تعداد بالای مخازن مورد استفاده و ارتباط مستقیم با شهروندان، استفاده از روشی که بتواند سلامت مخازن را با اطمینان و سرعت بالا مورد بررسی قرار دهد بسیار حائز اهمیت است.

بر این اساس، تتا در حال حاضر از روش پایش وضعیت آکوستیک امیشن برای بازرسی مخازن CNG استفاده می نماید.

 

مزایای روش تست آکوستیک امیشن در مقایسه با روش های سنتی تست مخازن CNG (هیدرواستاتیک و ...) عبارتست از: