این روش بازرسی بر اساس تاثير عيوب بر روي ميدانهای مغناطيسي اعمال شده بر سازه تحت آزمون، پايه گذاري شده است؛ به همین دلیل تنها توانایی بازرسی موادی را دارد که خاصیت مغناطیس شدن داشته باشند. پایشگر این سیستم شامل يك آهنربای دائمی بسیار قوی و یک مجموعه حسگر است. حسگرها عيوبی را كه در شار مغناطيسي اختلال ايجاد میكنند را تشخيص داده و ولتاژي به سيستم ارسال ميكنند. مقدار اين ولتاژ ارسالي دقيقا متناسب با ميزان تغييرات شار مغناطيسي و بزرگی عیوب است. نرم افزار سیستم پس از فیلتر کردن اطلاعات دریافتی، گزارش وضعیت عیوب را به صورت تصویر رنگی آماده می نماید.قابلیت های روش بازرسی MFL عبارتند از :
•     توانایی بازرسی كف، ديواره و سقف مخازن، بدنه ظروف تحت فشار و خطوط لوله از روی پوشش
•     توانایی بازرسی ورقهایی با جنس مغناطیسی بدون نیاز به برداشت رنگ و پوشش
•     توانایی انجام آزمون با سرعت نیم متر بر ثانیه
•     توانایی ارائه گزارش تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط کارفرما
•     حساسيت بالا در تشخيص خوردگی، کاهش ضخامت و ترک
•     توانايي آزمون كف مخازن تا ضخامت 20 ميليمتر و از روي حداكثر 6 ميليمتر پوشش
•     توانایی اجرای آزمون بر روی ورقهایی که دارای انحنا میباشند با عرض اسکن 150 میلیمتر
•     توانایی اجرای آزمون بر روی ورقهایی دارای اعوجاج و ناهمواری با عرض اسکن 250 میلیمتر
•     قابليت ارائه گزارش ديجيتالي و چاپي تمام رنگی