تحلیل FFS  یک سری ارزیابی های کمی مهندسی می باشد که به منظور تعیین و تایید یکپارچگی ساختاری و انسجام مکانیکی تجهیزات در حال سرویس و دارای ترک، و یا هر نقص دیگر ایجاد شده در حین ساخت و یا سرویس، انجام می پذیرند. ظروف تحت فشار، مخازن ذخیره و سیستم های لوله کشی با گذشت زمان در معرض انواع گوناگونی از تخریب قرار می گیرند که این امر در نهایت یکپارچگی سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. کُدها و استانداردهای فعلی تنها ارائه دهنده قوانین و دستورالعمل های مربوط به طراحی، ساخت، بازرسی و تست تجهیزات تحت فشار نوساز می باشند. در حال حاضر این کُدها در مورد پذیرش ضخامت از دست رفته و خورده شده تجهیزات از قوانین تجربی استفاده می کنند. در نتیجه، واحدهای عملیاتی اغلب به اشتباه و بدون اینکه واقعاً نیازی باشد به منظور تعمیر یا تعویض تجهیزات متوقف می شوند. در چنین شرایطی، اجرای ارزیابی های مهندسی نظیر FFS جهت بررسی یکپارچگی ساختاری و امکان افزایش ایمن عمر تجهیزات دارای نقص امری مفید و در عین حال ضروری به نظر می رسد. طبق دستورالعمل FFS، ابتدا تخمینی محافظه کارانه از نرخ تخریب سازه محاسبه می شود؛ سپس میزانی از پیشرفت تخریب که سازه می تواند تحمل کند، تعیین گردیده و برنامه بازرسی آتی به گونه ای که پیش از زمان پیش بینی شده از کارافتادگی تجهیز باشد مشخص می گردد.تتا با همکاری متخصصین با تجربه در حوزه FFS، خدمات مرتبط با تحلیل انواع مخازن نگهداری و تحت فشار را ارائه می نماید.

این روش بازرسی بر اساس تاثير عيوب بر روي ميدانهای مغناطيسي اعمال شده بر سازه تحت آزمون، پايه گذاري شده است؛ به همین دلیل تنها توانایی بازرسی موادی را دارد که خاصیت مغناطیس شدن داشته باشند. پایشگر این سیستم شامل يك آهنربای دائمی بسیار قوی و یک مجموعه حسگر است. حسگرها عيوبی را كه در شار مغناطيسي اختلال ايجاد میكنند را تشخيص داده و ولتاژي به سيستم ارسال ميكنند. مقدار اين ولتاژ ارسالي دقيقا متناسب با ميزان تغييرات شار مغناطيسي و بزرگی عیوب است. نرم افزار سیستم پس از فیلتر کردن اطلاعات دریافتی، گزارش وضعیت عیوب را به صورت تصویر رنگی آماده می نماید.قابلیت های روش بازرسی MFL عبارتند از :
•     توانایی بازرسی كف، ديواره و سقف مخازن، بدنه ظروف تحت فشار و خطوط لوله از روی پوشش
•     توانایی بازرسی ورقهایی با جنس مغناطیسی بدون نیاز به برداشت رنگ و پوشش
•     توانایی انجام آزمون با سرعت نیم متر بر ثانیه
•     توانایی ارائه گزارش تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط کارفرما
•     حساسيت بالا در تشخيص خوردگی، کاهش ضخامت و ترک
•     توانايي آزمون كف مخازن تا ضخامت 20 ميليمتر و از روي حداكثر 6 ميليمتر پوشش
•     توانایی اجرای آزمون بر روی ورقهایی که دارای انحنا میباشند با عرض اسکن 150 میلیمتر
•     توانایی اجرای آزمون بر روی ورقهایی دارای اعوجاج و ناهمواری با عرض اسکن 250 میلیمتر
•     قابليت ارائه گزارش ديجيتالي و چاپي تمام رنگی

آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخزن را وقتی که در حال سرویس است ارزیابی کرده و آسیب های ناشی از خوردگی که ناشی از خوردگی های فعال از قبیل ایجاد حفره Pitting  یا کاهش ضخامت است را شناسایی می نماید.
در این روش آرائه ای از سنسورها به صورت محیطی در یک ردیف (در برخی شرایط در دوردیف) در دیواره جانبی مخزن متصل گردیده و فعالیت های آکوستیکی مربوط به پدیده های خوردگی و نشتی را ردیابی و مکان یابی می کنند.


فرآیند انجام تست

1) جمع آوری اطلاعات مخزن
   - ابعاد
   - نوع سیال
   - ارتفاع رسوبات
   - سوابق بازرسی های مخزن

2) داده برداری
   - تعیین محل و نصب سنسورها
   - تخمین سرعت انتقال موج در مخزن
   - ردیابی نویز و حذف آن در مخزن و محیط
   - داده برداری بمدت 60 الی 120 دقیقه

3) تحلیل نتایج
   - آنالیز فرکانسی
   - تحلیل و مقایسه
   - مکان یابی عیوب
   - گزارش وضعیت مخزن


در این روش، وضعیت کف مخزن از نظر میزان شدت خوردگی به 4 گروه تقسیم شده و بر این اساس بهره بردار مخزن عملیات نگهداری و اولویت تعمیراتی را با دقت بمراتب بالاتری برنامه ریزی می نماید

ربات سی اسکن التراسونیک (Corrosion Mapping Robot) یکی از ابزارهای بازرسی غیرمخرب جهت کنترل خوردگی و شناسایی عیب در سازه های مختلف صنعتی به شمار می رود. در این روش با ارسال و دریافت موج فراصوتی در داخل سازه و محاسبه مدت زمان سیر و دامنه موج دریافتی، محل و اندازه عیب شناسایی می گردد.قابلیت های ربات آلتراسونیک عبارتند از :
•    شناسایی خوردگی های عمومی
•    شناسایی حفره های حاصل از خوردگی pitting
•    شناسایی تورق
•    شناسایی تاول زدگی هیدروژنی
•    شناسایی ترک خوردگی هیدروژنی
•    شناسایی خوردگی تنشی